Facebook Button

Sol og hvit snø kan gi store utfordringer for den som skal fotografere. Her er tips for å redde bildene.

Tar man mye bilder har de fleste erfart at å ta bilder på fjellet med mye sol og snø ikke er det letteste man gjør. Men med noen enkle knep så kan du redde deg ut av problemet og ta bedre bilder.

Still hvitbalansen (WB)

Det er mange fotografer som kun bruker automatikken i sitt kamera og tar mange fine bilder på den måten men enkelte ganger treffer ikke automatikken helt og da er man nødt til å justere kamera manuelt.
Sterk sol kan «lure» digitalkameraet ditt og gi grå bilder. Dette kommer av at kamerat er stilt inn til å tro at alle overflater reflekterer et ganske lavt antall prosent lys, mens sol og snø kan gi refleksjon på veldig mange prosent.
Mange kameraer i dag har flere hvitballase profiler for å gi optimale farger under alle forhold. Prøv deg frem med forskjellige innstillinger og finn frem til den innstillingen som gir det beste resultatet. På D-SLR kamera kan man måle og justere enda mer nøyaktig så finn frem manualen til ditt kamera og bli god på riktige farger på dine bilder.

Bruk blits i motlys

Mange lar kameraets autoinnstillinger velge om blitsen skal gå av eller ikke. Det kan likevel være verdt å selv skru denne av og på i enkelte situasjoner. Noen kameraer har til og med en funksjon som tar et bilde med og et uten blits rett etter hverandre. Når du tar bilder i motlys, kan det være et tips å skru på blitsen. Da kan man nemlig unngå at bildene blir helt mørke.

Redning i ettertid

Du kan også enkelt i ettertid kompensere for mangler i fotografiet uten å ødelegge bildet. Har du ikke hatt gode lysforhold, eller hatt manglende blits eller kraftig sollys som ødelegger bildet, kan du gjøre forbedringer og endringer i et bildebehandlingsprogram. Da kan du for eksempel gjøre bildet lysere, mørkere, svart/hvitt, ta bort røde øyne, beskjære fotografiet og fjerne elementer som forstyrrer bildet eller gjøre bildene litt brunfargede med ”rufsete” kanter slik at de ser gamle ut. I tillegg kan du justere flere grunnleggende egenskaper i bildet som glans, kontraster og lys.

Histogrammet

Histogrammet viser toneomfanget og i hvor stor grad de ulike tonene er representert i bildet.
Histogrammet er delt opp i 256 søyler som måler det ulike lysets toneverdi. Ligger «fjellet» helt til høyre blir bildet veldig lyst og mest sannsynelig også utbrent. Hvis et bilde blir utbrent er det sjeldent mulig å redde det da det utbrente området i bildet går over i hvitt. Ligger histogrammet langt til venstre blir bildet for mørkt. Det er lettere å redde et litt for mørkt bilde enn et bilde som er utbrent.

Overeksponerte bilder

I eksempel 1 ligger ”fjellet” helt opp mot høyre vegg, mens det avsluttes på grunnlinja så dette bildet inneholder for mange lyse toner og blir hvitt eller utbrent.

Bildet blir grått og kontrastløst

I eksempel 2 avsluttes ”fjellet” på grunnlinja innenfor rammens begrensninger i begge ender, her har vi et bilde med redusert tonerekke i både høylys- og skyggepartier.
Bildet vil fremstå som flatt uten innhold av svart eller hvitt.

Mangel på lyse områder

I eksempel 3 klatrer ”fjellet” på venstre side. Det vil si at det er relativt stort innhold av svart, men ikke noe innhold av hvitt (ettersom fjellet avsluttes godt innenfor rammens avgrensning).
Så hvis man bruker mer tid i kamera under selve opptaket og sjekker histogrammet stiller hvitbalansen riktig vil man også slippe å bruke så mye til på etterbehandlingen i Photoshop når du kommer hjem på PC’n.
God tur og lykke til

Klubb info

No public Twitter messages.

Sponsors

  • Nikon kamera
  • Canon kamera
  • Adobe Lightroom 5
  • Fotokurs for nybegynnere høst 2014